4 юни, 2015

Ремонт на закрит басейн за солена вода във филиал Поморие

Дата: 4 юни 2015  Номер в АОП: 9042471

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки и публични покани, моля използвайте старата страница „Профил на купувача“