Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня Карлово.

Дата: 09 ноември 2023 г. 

Обявление за приключване на договор предварителен етап

Дата и час на публикуване: 2023-11-09 13:34:20
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Обявление за изменение Допълнително споразумение №3 Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:11:29
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Допълнително споразумение № 3 Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:27:45
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Обявление за изменение Допълнително споразумение №1 Договор етап 2

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:10:43
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Допълнително споразумение № 1 Договор 2 етап

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:26:59
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Обявление за изменение Допълнително споразумение №2 Договор етап 1

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:09:19
Изтегли документ

Дата: 25 ноември 2022 г. 

Допълнително споразумение № 2 Договор 1 етап

Дата и час на публикуване: 2022-11-25 12:27:22
Изтегли документ

Дата: 24 ноември 2022 г. 

Обявление за изменение Допълнително споразумение №1 към Договор предварителен етап

Дата и час на публикуване: 2022-11-24 11:12:32
Изтегли документ

Дата: 24 ноември 2022 г. 

Допълнително споразумение №1 към Договор предварителен етап

Дата и час на публикуване: 2022-11-24 11:08:33
Изтегли документ

Дата: 10 август 2021 г. 

Обявление за възложена поръчка Договор-2 етап

Дата и час на публикуване: 2021-08-10 14:27:55
Изтегли документ

Дата: 10 август 2021 г. 

Договор- 2 етап

Дата и час на публикуване: 2021-08-10 14:26:43
Изтегли документ

Дата: 10 август 2021 г. 

Приложение №1 -Техническо задание – К

Дата и час на публикуване: 2021-08-10 14:28:34
Изтегли документ

СС за етап 2

Дата и час на публикуване: 2021-08-10 14:28:34
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Обявление за изменение към Договор Етап 1

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:21:13
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Допълнително споразумение към Договор Етап 1

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:20:50
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Обявление за възложена поръчка Договор предварителен етап

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:20:18
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Договор предварителен етап

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:19:53
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Обявление за изменение към Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:19:06
Изтегли документ

Дата: 02 юни 2021 г. 

Допълнително споразумение № 2 към Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2021-06-02 12:18:32
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка договор 1 етап

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 11:52:53
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Договор – 1 етап

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 11:51:52
Изтегли документ

Дата: 09 октомври 2020 г. 

Приложение № 1 – Техническо задание- КСС – 1 етап

Дата и час на публикуване: 2020-10-09 11:52:15
Изтегли документ

Дата: 28 септември 2020 г. 

Допълнително споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-09-28 13:25:57
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:26:48
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:24:19
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:24:52
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Приложение № 2-Техническо предложение -1част

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:25:18
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение -2 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:25:36
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение-3 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:25:55
Изтегли документ

Дата: 17 август 2020 г. 

Приложение №2-Техническо предложение-4 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-17 14:26:19
Изтегли документ

Дата: 14 септември 2020 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-09-14 10:26:15
Изтегли документ

Дата: 29 юли 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-07-29 16:07:45
Изтегли документ

Дата: 29 юли 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-29 16:07:26
Изтегли документ

Дата: 29 юли 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-29 16:07:05
Изтегли документ

Дата: 29 юли 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-29 16:06:26
Изтегли документ

Дата: 24 юли 2020 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-07-24 12:39:50
Изтегли документ

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0009

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:26:23
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:26:36
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:26:48
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:00
Изтегли документ

4.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:11
Изтегли документ

5.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:22
Изтегли документ

6. Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:33
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:45
Изтегли документ

8.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:27:56
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:28:06
Изтегли документ

 

10.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:28:18
Изтегли документ

11.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:28:49
Изтегли документ

12.Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 13:29:00
Изтегли документ