Съобщение КИТИ Велинград

Velingrad1

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, С НАИМЕНОВАНИЕ „КОМБИНИРАНА КОНЦЕПЦИЯ ЗА ИТИ,  С ВОДЕЩ ПАРТНЬОР „СБР-НK“ ЕАД ЗА РАЗВИТИЕ НА БАЛНЕОЛОЖКИТЕ ЦЕНТРОВЕ ВЕЛИНГРАД И НАРЕЧЕНСКИ БАНИ, ОБЩИНА АСЕНОВГРАД,  С ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ ПО ПРОГРАМА BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“

Публичните консултации с широката общественост за преминалата административно съответствие и допустимост Концепция за интегрирано териториално развитие (КИТИ) № BG16FFPR003-2.001-0050, с наименование „Комбинирана концепция за ИТИ,  с водещ партньор СБР-НK ЕАД за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград,  с използване на инструментите по програма BG16FFPR003-2.001 – КОНЦЕПЦИИ ЗА ИНТЕГРИРАНИ ТЕРИТОРИАЛНИ ИНВЕСТИЦИИ (ИТИ)“, ще се  проведат както следва: 

На 14 март (четвъртък), от 17.30ч., в Голяма зала на Община Велинград, бул. „Хан Аспарух“ № 35.

Кратко резюме на концепцията: 

Комбинираната концепция за развитие на балнеоложките центрове Велинград и Нареченски бани, община Асеновград, цели да реализира проектна идея за изграждането на специални зелени зони на територията на паркове, собственост на болницата, в партньорство със съответните общини, на чиято територия се намират, с представители на неправителствения сектор, учебни заведения. 

Основната цел на проектното предложение е подобряване на парковата среда в балнеоложките центрове Велинград и с. Наречески бани, община Асеновград, на терените на двата филиали на „СБР-НК“ ЕАД. Водещ партньор е „СБР-НК“ ЕАД , с партньори: Министерството на здравеопазването – орган на държавна власт, Община Велинград и Община Асеновград – органи на местна власт, Център за подкрепа и личностно развитие – обединен детски комплекс – Велинград, Сдружение Център за местни инициативи и развитие и сдружението Асоциацията по физикална медицина и рехабилитация. Концепцията подпомага създаване на красиви, устойчиви и приобщаващи места, благоприятна екосистема за пациентите и всички граждани. Предвидените дейности ще бъдат финансирани по ПРР 2021-2027г., а в концепцията участват и шест партнори, вкл. Министерство на здравеопазването.

Проектът за СБР-НК ЕАД- филиал Велинград е насочен към част от парцела – 12,5 декара парк със стари дървета, добре разположена мрежа от алеи, фонтан. Идеята е мястото да се превърне в сцена за изява на деца и младежи в неравностойно положение, атрактивна паркова зона за жителите и гостите на града. Инвестицията е разработена заедно с „меки мерки“ за подпомагане на дейността на Обединен детски комплекс-Велинград – партньор в комбинираната концепция за ИТИ.

Предлаганите дейности по ПРР 2021-2027г. дават възможност да се оползотвори потенциала на целевата територия и да се развие спа туризма в страната, съхранявайки златото на България – минералните води.

Линк към резюме и презентация на концепцията: https://docs.google.com/presentation/d/1wzoT8bD9Y-uaYlWqgRdLuhnJaUP61dBH/edit#slide=id.p1

Линк към анкета: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScm46GY7PfaQKUR9nhJTNyJBtcWzl48IIL5cozyWtpiccDmYQ/viewform

Всяко заинтересовано лице или страна, може да направи препоръки или възражения, по отношение на предложената концепция като попълни анкетата или като ги изпрати на електронната поща на ОИЦ Пазарджик: oic.pazardzhik@gmail.com;

При необходимост от допълнителна информация можете да се свързвате с експерти от  ОИЦ – Пазарджик, като част от Звеното за публични консултации към Регионалния съвет за развитие (РСР) на Южен централен регион (ЮЦР) на телефон: 034/44 62 09.