ВЕЛИНГРАД – 5-дневен пакет КЗУ „Мини”

velingradsgrada

За филиал ВЕЛИНГРАД – 5-дневен пакет КЗУ „Мини”

– в стая І А* категория – 30,00лв.
– в стая І А категория – 25,00лв.
– в стая ІІ-ра категория – 20,00лв.

Стойността на пакета е за едно лице и за ден престой включва:
нощувка в съответната категория стая, трикратно хранене и една
балнеолечебна процедура.
Пакетът се отнася само за пациенти при провеждане на
извънболнична физикална терапия и рехабилитация.

За контакт: тел. 0359 / 5 33 59 – филиал Велинград