Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Момин проход, Овча могила и Вършец

Дата: 19 януари 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-01-19 13:07:13
Изтегли документ

Дата: 19 януари 2018 г. 

Приложение № 1 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2018-01-19 13:06:43
Изтегли документ

Дата: 19 януари 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2018-01-19 13:06:17
Изтегли документ

Дата: 21 декември 2017 г.

Протокол от работата на комисията за разглеждане и оценка на офертите

Дата и час на публикуване: 2017-12-21 12:32:19
Изтегли документ

Дата: 05 декември 2017 г.

Отговор на искане за разяснение от 05.12.2017 г

Дата и час на публикуване: 2017-12-05 13:14:00
Изтегли документ

Дата: 05 декември 2017 г.

Отговор на искане за разяснение от 04.12.2017 г

Дата и час на публикуване: 2017-12-05 13:13:26
Изтегли документ

Дата: 04 декември 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява-удължаване на срока за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2017-12-04 11:14:21
Изтегли документ

Дата: 17 ноември 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:28:16
Изтегли документ

Дата: 17 ноември 2017 г. Номер в АОП:9070462

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:25:29
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:25:47
Изтегли документ

Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:26:03
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:26:17
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:26:32
Изтегли документ

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:26:48
Изтегли документ

Оферта

Дата и час на публикуване: 2017-11-17 12:27:04
Изтегли документ