Едно от основните природно курортни богатства на нашата страна са нейните обилни хидротермални ресурси. Много от тези минерални води са били използвани още в далечното минало, за което свидетелстват многобройни археологични находки от и писмени сведения от тракийско, римско, византийско и старобългарско време – Хисаря, Кюстендил и др.

kustendil_1
Pavel bania

През 1966 г. се създава организационна структура към Министерство на здравеопазването – Санаторно курортно управление /СКУ/, в чиито състав са включени санаториуми в курорти с национално значение / които сега са в състава на “СБР-НК” ЕАД/. С това развитието на балнеологията се поставя на научни основи – извършва се специализация на санаториумите в съответствие с физикохимичната характеристика на минералната вода /или лечебна кал/ и природно- климатичните фактори; във всеки санаториум се изграждат модерни балнеолечебни звена, оборудват се с физиотерапевтична апаратура, въвеждат се нови методики на лечение, провежда се непрекъснат процес на квалификация и обучение на медицинските и не медицински кадри, участващи пряко в лечебно-рехабилитационния процес. Създава се инфраструктура за провеждане на физиопрофилактика, полагат се усилия за подобряване уюта на хотелската част.

В съответствие със Закона за лечебните заведения, през 2000 г. СКУ е преобразувано в търговско дружество – специализирана болница с филиали в цялата страна, устройството на които отговаря напълно на нормативните изисквания за лечебни заведения.

В последните години се влагат значителни инвестиции във всички филиали по подобряване на инфраструктурата, реконструкция на сградите, които в миналото не са строени с достатъчно комфорт, подмяна съществуващата със съвременна медицинска апаратура. Всичко това, заедно с наличието на висококвалифициран персонал и добра организация на дейността са фактори за развитие на специализираните болници като високоефективни звена, както за лечение и рехабилитация на различни видове заболявания, така и за провеждане на първична и вторична физиопрофилактика.

Banite Smolian