Противопоказания

Общи противопоказния

В болниците за рехабилитация се спазват изискванията при лечение с физикални фактори.

Противопоказани за лечение са:

 • Всички болни в изострен или острия стадий на заболяването.
 • Болни с често повтарящи се кръвоизливи, независимо от причината, с изключение на хемороидалните.
 • Инфекциозно и паразитно болни.
 • Болни от злокачествени новообразования, подлежащи на оперативно или друго лечение или с метастази.
 • Болни от цироза на черния дроб.
 • Болни с тежки прогресиращи форми на анемия и други кръвни заболявания, независимо от етиологията.
 • Болни с психични смущения, които ги извеждат от състояние на самоконтрол. Тежки психопатии и неврози, съпровождащи се с тежки депресии. Трайни натрапливи състояния и припадъци.
 • Болни от епилепсия.
 • Болни от всички форми на наркомания и алкохолизъм.
 • Аритмии и по-точно пълна аритмия, пароксизмална тахикардия, атриовентрикуларна блокада.
 • Сърдечно болни в периода на декомпенсация ІІI-та и ІV-та степен.
 • Болни с коронарна недостатъчност с чести стенокардни пристъпи, сърдечна недостатъчност
 • Болни с нефросклероза в етапа на бъбречна недостатъчност
 • Бъбречно-каменна болест, показана за операция.
 • Гинекологични заболявания, противопоказни за балнео-и калолечение – яйчникови кисти, миоми, метропатии.