Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански

Дата: 21 февруари 2018 г. 

Съобщение по чл. 43, ал. 4 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-02-21 12:49:56
Изтегли документ

Дата: 14 февруари 2018 г. 

Съобщение на основание чл.110, ал.1, т.2 във връзка с чл. 195 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-02-14 12:37:07
Изтегли документ

Дата: 14 февруари 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-02-14 12:36:38
Изтегли документ

Дата: 09 януари 2018 г. 

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 12:01:13
Изтегли документ

Дата: 09 януари 2018 г. Номер в АОП:9072072

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:50:28
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:50:57
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:51:31
Изтегли документ

Методика за определяне на комплексната оценка

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:52:01
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:53:17
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП – Образец

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:54:21
Изтегли документ

Оферта за изпълнение – Образец

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 11:55:06
Изтегли документ

Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-01-09 12:00:36
Изтегли документ