Дата: 01 март 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 13:17:15
Изтегли документ

Дата: 01 март 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 13:17:40
Изтегли документ

Дата: 01 март 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2018-03-01 13:17:59
Изтегли документ

Дата: 21 февруари 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-02-21 10:59:55
Изтегли документ

Дата: 12 февруари 2018 г. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2018-02-12 09:58:21
Изтегли документ

Дата: 02 февруари 2018 г. 

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:14:23
Изтегли документ

Дата: 02 февруари 2018 г. Номер в АОП:9072652

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:09:59
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:10:22
Изтегли документ

Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:10:57
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:11:30
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:11:46
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП-образец

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:12:41
Изтегли документ

Оферта -образец

Дата и час на публикуване: 2018-02-02 11:13:31
Изтегли документ