28 ноември, 2019

Спешен авариен ремонт на покривна конструкция, тавани и прилежащи помещения в Блок I на основната сграда на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня Карлово

Дата: 28 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0017
18 ноември, 2019

Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 18 ноември 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0016
31 октомври, 2019

Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015
24 октомври, 2019

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 24 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0014

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“