27 януари, 2020

Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 27 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0003
9 януари, 2020

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0002
6 януари, 2020

Доставка на горива за ДВГ: Бензин А95 Н и Евродизел

Дата: 06 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0001
16 декември, 2019

Надграждане на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 16 декември 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0018

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“