Публична информация

Доклад за дейността на Медицински център 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:49
Изтегли документ

Междинен Финансов отчет 31.03.2020

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:56
Изтегли документ

Индивидуален финансов отчет 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:52
Изтегли документ

Консолидиран финансов отчет 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:54
Изтегли документ

Доклад за дейността на Медицински сентър 31.03.2020

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:48
Изтегли документ