Публична информация

Финансов отчет 31.03.2024

Дата и час на публикуване: 2024-06-28 13:43:34
Изтегли документ

Отчет за членовете на управителните и контролни органи

Дата и час на публикуване: 2024-06-28 13:43:35
Изтегли документ

Доклад за дейността31.03.2024

Дата и час на публикуване: 2024-06-28 13:43:37
Изтегли документ

ГФО 31,12,2023 г.

Дата и час на публикуване: 2024-06-28 13:43:40
Изтегли документ

2022 годишен отчет

Дата и час на публикуване: 2023-07-06 13:01:54
Изтегли документ

Отчет контролни органи

Дата и час на публикуване: 2023-07-06 13:02:11
Изтегли документ

Доклад за дейността на Медицински център 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:49
Изтегли документ

Междинен Финансов отчет 31.03.2020

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:56
Изтегли документ

Индивидуален финансов отчет 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:52
Изтегли документ

Консолидиран финансов отчет 2019

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:54
Изтегли документ

Доклад за дейността на Медицински сентър 31.03.2020

Дата и час на публикуване: 2020-07-14 14:11:48
Изтегли документ