Клинични пътеки 2024

Клинични пътеки за физикална терапия и рехабилитация – 2024 г.

филиали 258

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на централна нервна система

259

Физикална терапия и рехаби-литация при родова травма на периферна нервна система

260

Физикална терапия и рехаби-литация при детска церебрална парализа

261

Физикална терапия и рехаби-литация при първични мускулни увреждания и спинална мускулна атрофия

262

Физикална терапия и рехаби-литация на болести на централна нервна система

263

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на периферна нервна система

264

Физикална терапия и рехабилитация след преживян/стар инфаркт на миокарда и след оперативни интервенции

265

Физикална терапия и рехаби-литация при болести на опорно-двигателен апарат

Наречен x x х  x
Баня,
Карловско
x  x x х x
Велинград х х х х х х
Павел баня  x х x
Овча могила х x
Сандански  x х  x
Поморие х x х x
Баните,
Смолянско
х x х x
Момин проход x х x x х х х
Вършец х x х х  x  x
Кюстендил х х x x х х х
Хисаря х  х x х x
Банкя x x x x x x x


Необходимо е пациента да се запише в съответната болница.
В Централен офис – София НЕ СЕ извършват резервации за прием по клинични пътеки.

Информация за доплащане на пациенти по клинична пътека Доплащане – пациенти по КП

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ ЗА ПРИЕМ ПО КЛИНИЧНА ПЪТЕКА В СБР-НК ЕАД

 

Клинична пътека № 262 – „Физикална тeрапия и рехабилитация на болести на централна нервна система“
1 вариант  – След проведено болнично лечение до 1 месец  след дехоспитализация /при медицински противопоказания до 3 месеца/ от специалисти по профила на основното заболяване, удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща болнична рехабилитация и Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ /личен лекар/ 
2 вариант – При пациенти с трайно намалена трудоспособност над 70%  по повод на основното заболяване /ТЕЛК/: Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация за болнично лечение, издадени от специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение, или от ОПЛ/личен лекар/.
3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация в болнични условия, издадени от физиотерапевт, когато не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ или от лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение.

При наличие:

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК, ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /.

НЗОК заплаща клинична пътека/КП/ еднократно годишно на един пациент.При диагнози с кодове I69 и G35 НЗОК заплаща КП двукратно годишно за лечението  на един пациент до 24-ия месец от инцидента/ пристъпа/, документирано доказано с епикриза.

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

 

Клинична пътека № 263 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на периферна нервна система“

 1 вариант – След проведено болнично лечение  до 1 месец от дехоспитализация ,удостоверено с епикриза , с насоченост за последваща болнична рехабилитация ; Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или ОПЛ/ личен лекар/;  Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализацията, ако не е вписана в епикризата.

 2 вариант  При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70% по повод на основното заболяване/ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация/ бланка на МЗ-НЗОК, №7/-2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени от невролог или ОПЛ/личен лекар/ ; Електромиография/ЕМГ/, направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация.

  3 вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнично условия, издадени от физиотерапевт след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Електромиография/ЕМГ,направена през последните 6 месеца преди датата на хоспитализация

При наличие :

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК/лична амбулаторна карта.

 

Клинична пътека № 265 – „Физикална терапия и рехабилитация при болести на опорно-двигателен апарат“

1  вариант – След проведено болнично лечение  до 1 месец след дехоспитализацията / при медицински противопоказания до 3 месеца/ ,удостоверено с епикриза, с насоченост за последваща  рехабилитация при болнични условия : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр., издадени от болницата или от ОПЛ/ личен лекар/ ; Образна диагностика, направена през последните 24 месеца преди датата на хоспитализацията.

 2 вариант – При пациенти с трайно намалена работоспособност над 70 % по повод на основното заболяване /ТЕЛК/ : Направление за хоспитализация /бланка на МЗ – НЗОК, №7/-2 бр., издадено от ОПЛ/личен лекар/ ; ТЕЛК / копие и оригинал за справка/

3  вариант – Направление за хоспитализация /бланка на МЗ –НЗОК, № 7/ – 2 бр. и амбулаторен лист с насоченост за рехабилитация при болнични условия, издадени  от физиотерапевт или лекаря специалист, провеждащ амбулаторно диспансерното наблюдение след проведена рехабилитация, при която не е налице достатъчен терапевтичен ефект в извънболничната помощ ; Образна диагностика, направена 24 месеца преди датата на хоспитализацията , а при диагноза с код М 51.1 и Електомиографско изследване /ЕМГ/ до 6 месечна давност преди хоспитализацията.

При наличие :

– Ксерокопие на рецептурна книжка
– Документ, освобождаващ пациента от потребителска такса / Решение от ТЕЛК , ксерокопие на Диплом за мед. образование , документ от Бюро по труда , фактура с касов бон за болничен престой от началото на календарната година /

При издаване на болничен лист е необходима и ЛАК /лична амбулаторна карта/.

 

За прием по клинични пътеки е необходимо да се запишете  в съответния филиал (контакти филиали)