Дата: 15 октомври 2020 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2020-10-15 13:03:06
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:25:06
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:22:53
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 1 -Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:23:17
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 2 -Предложение за изпълнение-1 част

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:23:32
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 2 -Предложение за изпълнение-2 част

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:23:48
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 2 -Предложение за изпълнение-3 част

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:24:07
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 2 -Предложение за изпълнение-4 част

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:24:24
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2020 г. 

Приложение № 3 -Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-19 12:24:46
Изтегли документ

Дата: 15 май 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:10:37
Изтегли документ

Дата: 15 май 2020 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:10:17
Изтегли документ

Дата: 15 май 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:09:57
Изтегли документ

Дата: 15 май 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-05-15 15:09:26
Изтегли документ

Дата: 11 май 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-05-11 12:05:56
Изтегли документ

Дата: 13 април 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-04-13 15:47:01
Изтегли документ

Дата: 21 февруари 2020 г. 

Отговор на искане за разяснение от 17.02.2020 г

Дата и час на публикуване: 2020-02-21 15:46:15
Изтегли документ

Дата: 10 февруари 2020 г. 

Отговор на искане за разяснение от 06.02.2020 г

Дата и час на публикуване: 2020-02-10 16:48:33
Изтегли документ

Дата: 10 февруари 2020 г. 

Решение за одобряване на Обявление за изменение или допълнителна информация

Дата и час на публикуване: 2020-01-20 12:17:09
Изтегли документ

Дата: 10 февруари 2020 г. 

3.Техническа спецификация-променена

Дата и час на публикуване: 2020-02-10 12:08:56
Изтегли документ

Дата: 10 февруари 2020 г. 

9.Сравнителна таблица за съответствие-променена

Дата и час на публикуване: 2020-02-10 12:09:24
Изтегли документ

Дата: 10 февруари 2020 г. 

11.Таблица с единичните цени-променена

Дата и час на публикуване: 2020-02-10 12:09:44
Изтегли документ

Дата: 06 февруари 2020 г.

Отговор на искане за разяснение от 03.02.2020 г

Дата и час на публикуване: 2020-02-06 13:30:08
Изтегли документ

Дата: 27 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0003

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 10:58:29
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 10:58:43
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 10:59:00
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 10:59:21
Изтегли документ

4.Методика за определяне на комплексната оценка на оферта

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:01:11
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:01:30
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:02:48
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:03:40
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:04:00
Изтегли документ

9.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:04:19
Изтегли документ

10.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:04:32
Изтегли документ

11.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2020-01-27 11:04:45
Изтегли документ