sbrnk

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:26
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:38
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:50:52
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:05
Изтегли документ

4.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:18
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:32
Изтегли документ

6.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:45
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:51:58
Изтегли документ

8. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:12
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:23
Изтегли документ

10. Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:38
Изтегли документ

11. Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-10-31 11:52:51
Изтегли документ
31 октомври, 2019

Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015
24 октомври, 2019

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 24 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0014
13 септември, 2019

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477
1 август, 2019

Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013