sbrnk

Дата: 16 април 2024 г. 

Обявление за приключване на договор

Дата и час на публикуване: 2024-04-16 12:49:18
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2024 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2024-02-20 14:23:31
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2024 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2024-02-20 14:22:12
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2024 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2024-02-20 14:22:37
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2024 г. 

Приложение №2-Оферта

Дата и час на публикуване: 2024-02-20 14:22:54
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2024 г. 

Приложение №3-Списък на персонала

Дата и час на публикуване: 2024-02-20 14:23:10
Изтегли документ

Дата: 23 януари 2024 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2024-01-23 15:58:19
Изтегли документ

Дата: 23 януари 2024 г. 

1.Покана

Дата и час на публикуване: 2024-01-23 16:10:54
Изтегли документ

Дата: 23 януари 2024 г. 

2. Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2024-01-23 16:11:03
Изтегли документ

Дата: 23 януари 2024 г. 

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2024-01-23 16:11:27
Изтегли документ

Дата: 08 януари 2024 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2024-01-08 11:28:45
Изтегли документ

Дата: 08 януари 2024 г.  

Договор

Дата и час на публикуване: 2024-01-08 11:27:01
Изтегли документ

Дата: 08 януари 2024 г. 

Приложение №1-Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2024-01-08 11:27:56
Изтегли документ

Дата: 08 януари 2024 г. 

Приложение №2-Оферта

Дата и час на публикуване: 2024-01-08 11:28:10
Изтегли документ

Дата: 08 януари 2024 г. 

Приложение №3-Списък на персонала

Дата и час на публикуване: 2024-01-08 11:33:28
Изтегли документ

Дата: 06 декември 2023 г. 

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2023-12-06 15:17:48
Изтегли документ

Дата: 06 декември 2023 г. 1. 

Покана

Дата и час на публикуване: 2023-12-06 15:18:33
Изтегли документ

Дата: 06 декември 2023 г. 

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2023-12-06 15:20:16
Изтегли документ

Дата: 06 декември 2023 г. 

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2023-12-06 15:20:31
Изтегли документ

Дата: 04 февруари 2021 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2021-02-04 16:20:51
Изтегли документ

Дата: 04 февруари 2021 г. 

Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2021-02-04 16:19:35
Изтегли документ

Дата: 04 февруари 2021 г. 

Приложение № 1-Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2021-02-04 16:19:58
Изтегли документ

Дата: 04 февруари 2021 г. 

Приложение №2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2021-02-04 16:20:14
Изтегли документ

Дата: 04 февруари 2021 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2021-02-04 16:20:34
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:12:33
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:12:18
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:11:58
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-10-16 12:11:38
Изтегли документ

Дата: 05 октомври 2020 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-10-05 14:37:43
Изтегли документ

Дата: 15 септември 2020 г. 

Протокол №1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-09-15 13:05:40
Изтегли документ

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0008

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:46:53
Изтегли документ

1. Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:06
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:20
Изтегли документ

3.Пълно описание на предмета на поръчката

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:31
Изтегли документ

4.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:47
Изтегли документ

5.Методика

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:47:59
Изтегли документ

6. Указание за подготовка на офертата 

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:48:15
Изтегли документ

7.Рамково споразумение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:48:29
Изтегли документ

8.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:00
Изтегли документ

9.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:14
Изтегли документ

10.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:29
Изтегли документ

11.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:40
Изтегли документ

12.Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2020-06-15 12:49:50
Изтегли документ

 

15 юни, 2020

Сключване на рамково споразумение с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и ново строителство на филиалите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0008
15 юни, 2020

Рамково споразумение за доставка и инсталиране на пожароизвестителна система в „СБР-“НК“ ЕАД.

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0010
12 юни, 2020

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0011
12 юни, 2020

Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня Карлово.

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0009