sbrnk

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:22
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:40
Изтегли документ

2. Покана

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:26:54
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:27:07
Изтегли документ

Приложение № 1 към Техническите спецификации_КЗУ

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:05
Изтегли документ

Приложение № 2 към Техническите спецификации_КП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:20
Изтегли документ

Приложение № 3 към Техническите спецификации_НОИ.doc

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:29:32
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:27:57
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:08
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:21
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:33
Изтегли документ

8.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 15:28:52
Изтегли документ
8 юли, 2019

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011
8 юли, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013
19 юни, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 19 юни 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0010
15 май, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 15 май 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0008