sbrnk

Дата: 19 април 2019 г. 

Отговор на искане за разяснение от 19.04.2019 г

Дата и час на публикуване: 2019-04-19 13:51:35
Изтегли документ

Дата: 09 април 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0006

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:23:21
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:18
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:30
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:45
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:21:59
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:13
Изтегли документ

6. Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:25
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:37
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:22:50
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-04-09 10:23:05
Изтегли документ
9 април, 2019

Услуги по изпиране за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 април 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0006
8 април, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 април 2019 г. Номер в АОП:9087262
22 март, 2019

Поддръжка на офис техника/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок.

Дата: 22 март 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0005
28 февруари, 2019

Организиране и провеждане на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 28 февруари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0004