Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:33
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:45
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:04:57
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:07
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:33
Изтегли документ

5.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:44
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:05:54
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:06
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение на поръчката за оп 1

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:17
Изтегли документ

9.Предложение за изпълнение на поръчката за оп 2

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:27
Изтегли документ

10.Предлагана цена за оп1

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:37
Изтегли документ

11.Предлагана цена за оп2

Дата и час на публикуване: 2019-08-01 12:06:48
Изтегли документ