Дата: 19 февруари 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-02-19 10:24:56
Изтегли документ

Дата: 19 февруари 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-02-19 10:24:27
Изтегли документ

Дата: 06 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0001

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:25:13
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2020-01-06 14:25:28
Изтегли документ