Дата: 26 юли 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка 

Дата и час на публикуване: 2019-07-26 10:19:02
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Решение за прекратяване

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 12:30:17
Изтегли документ

Дата: 09 юли 2019 г. 

Отговор на искане за разяснение от 05.07.2019 г.

Дата и час на публикуване: 2019-07-09 12:29:40
Изтегли документ

Дата: 19 юни 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0010

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:13:00
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:13:11
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:13:22
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:13:35
Изтегли документ

4.Указание_за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:13:47
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:14:07
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:14:17
Изтегли документ

6.espd-request

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:14:28
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:14:50
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:15:03
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:15:14
Изтегли документ

10.Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2019-06-19 12:15:26
Изтегли документ