Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 03 април 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:21:04
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:20:42
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 1 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:20:23
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 11:19:51
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:33:11
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол №3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:32:50
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:32:25
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 16:50:33
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-20 16:31:57
Изтегли документ

Дата: 29 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0003

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:45:46
Изтегли документ

1.

Решение

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:46:00
Изтегли документ

2.

Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:46:17
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:47:27
Изтегли документ

4.Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:47:58
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:48:40
Изтегли документ

6.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:49:03
Изтегли документ

7.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:49:17
Изтегли документ

8.Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:50:09
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-01-29 15:50:24
Изтегли документ