Дата: 31 юли 2018 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 12:17:47
Изтегли документ

Дата: 31 юли 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 12:16:12
Изтегли документ

Дата: 31 юли 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 12:16:38
Изтегли документ

Дата: 31 юли 2018 г. 

Приложение № 2 – Предложение за изпълнение на поръчката и Сравнителна таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 12:16:58
Изтегли документ

Дата: 31 юли 2018 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение и Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2018-07-31 12:17:19
Изтегли документ

Дата: 14 юни 2018 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:12:11
Изтегли документ

Дата: 14 юни 2018 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:11:47
Изтегли документ

Дата: 14 юни 2018 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-06-14 13:11:16
Изтегли документ

Дата: 07 юни 2018 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-06-07 12:16:55
Изтегли документ

Дата: 07 юни 2018 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-06-07 12:16:25
Изтегли документ

Дата: 08 май 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0006

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:57:37
Изтегли документ

Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:57:08
Изтегли документ

Обявление

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 12:57:23
Изтегли документ

Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:00:59
Изтегли документ

Указание за подготовка на оферта

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:01:19
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:01:53
Изтегли документ

ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:02:08
Изтегли документ

Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:02:24
Изтегли документ

Таблица за съответствие

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:02:58
Изтегли документ

Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:03:12
Изтегли документ

Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2018-05-08 13:03:24
Изтегли документ