Извършване на строително-ремонтни дейности за усилване на носещата конструкция на западно едноетажно тяло на балнеосанаториум /курортна поликлиника/ в сградата на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Кюстендил