Надграждане на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 12 февруари 2019 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 12:49:51
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:46:01
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:45:30
Изтегли документ

Дата: 29 май 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-05-29 10:44:59
Изтегли документ

Дата: 25 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0005

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:03:28
Изтегли документ

Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:03:46
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:04:04
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-04-25 14:06:34
Изтегли документ