Организиране и провеждане на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 11 юли 2019 г. 

Обявление за изменение

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:52:22
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Анекс № 1

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:51:59
Изтегли документ

Дата: 18 юни 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-06-18 11:06:52
Изтегли документ

Дата: 18 юни 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-06-18 11:05:37
Изтегли документ

Дата: 21 март 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 16:11:17
Изтегли документ

Дата: 21 март 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 16:10:59
Изтегли документ

Дата: 21 март 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с третия участник

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 16:10:42
Изтегли документ

Дата: 21 март 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с втория участник

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 16:10:03
Изтегли документ

Дата: 21 март 2019 г. 

Протокол от проведени преговори с първия участник

Дата и час на публикуване: 2019-03-21 16:09:35
Изтегли документ

Дата: 13 март 2019 г. 

Съобщение за провеждане на преговори и отваряне на ценови предложения

Дата и час на публикуване: 2019-03-13 16:14:37
Изтегли документ

Дата: 11 март 2019 г. 

Протокол по чл.54, ал.7 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-03-11 14:17:50
Изтегли документ

Дата: 28 февруари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0004

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:02:37
Изтегли документ

1. Решение

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:03:01
Изтегли документ

2. Покана

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:03:21
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:05:04
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:05:42
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:06:20
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:06:53
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:08:01
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:09:18
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-02-28 15:09:54
Изтегли документ