Дата: 14 юни 2017 г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2017 г

Дата: 01 юни 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2014 г

Дата: 01 юни 2017 г. Обявление за приключил договор

Дата: 01 юни 2017 г. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация

Дата: 16 май 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2017 г

Дата: 10 април 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2017 г

Дата: 14 март 2017 г.Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.02-28.02.2017 г

Дата: 14 февруари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2017 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 13 декември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2016 г

Дата: 16 ноември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.10-31.10.2016 г

Дата: 20 октомври 2016 г. Анекс № 1

Дата: 11 октомври 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.09-30.09.2016 г.

Дата: 16 септември 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 за извършени плащания за периода 01.08-31.08.2016 г

Дата: 18 август 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП -2004 г.за извършени плащания за периода 01.07-31.07.2016 г.

Дата: 15 юли 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.06-30.06.2016 г.

Дата: 13 юни 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП – 2004 г. за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2016 г.

Дата: 10 май 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.04-30.04.2016 г.

Дата: 18 април 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.03-31.03.2016 г.

Дата: 15 март 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.02-29.02.2016 г.

Дата: 11 февруари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.01-31.01.2016 г.

Дата: 12 януари 2016 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2015 г.

Дата: 9 декември 2015 г. Информация по чл. 22б, ал.2, т.14 от ЗОП за извършени плащания за периода 01.11-30.11.2015 г.

Дата: 29 октомври 2015 г.Инф.по чл. 22 б, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Дата: 29 октомври 2015 г. Договор.

Дата: 29 октомври 2015 г. Приложение № 1 Техническо предложение.

Дата: 29 октомври 2015 г. Приложение № 2 Технически спецификации.

Дата: 29 октомври 2015 г.Приложение № 3 Ценово предложение.

Дата: 14 октомври 2015 г. Информация по чл.22б, ал. 2, т. 9 от ЗОП.

Дата: 28 септември 2015 г. Решение за класиране на участниците и определяне на изпълнител на обществената поръчка.

Дата: 28 септември 2015 г. Протокол № 3 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 28 септември 2015 г. Протокол № 2 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 16 септември 2015 г. Съобщение за на основание чл. 69а, ал.3 от ЗОП.

Дата: 27 август 2015 г. Протокол N 1 от работата на комисията за получаването, разглеждането и оценката на офертите и класирането на участниците.

Дата: 09 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение.

Дата: 01 юли 2015 г. Отговор на искане за разяснение

Дата: 26 юни 2015 г. Номер в АОП: 674580

Титулна

Решение

Обявление

Пълно описание на предмета на поръчката

Технически спецификации

Указание за подготовка на оферта

Методика за оценка на офертите

Проект на договор

Представяне на участника

Декларация по чл. 47, ал. 9 от ЗОП

Декларация по чл. 55, ал. 7 и чл. 8, ал. 8, т. 2 от ЗОП

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 8 от ЗОП

Декларация по чл. 56, ал. 1, т. 12 от ЗОП

Списък по чл. 51, ал. 1, т. 1 от ЗОП

Декларация списък на служителите

Техническо предложение

Декларация по чл. 33, ал. 4 от ЗОП

Ценово предложение