Дата: 06 март 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:01:30
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:01:13
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:00:49
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:00:17
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:59:52
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:59:07
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2019 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-02-20 13:32:03
Изтегли документ

Дата: 15 февруари 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-15 13:28:08
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0001

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:22:49
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:05
Изтегли документ

Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:20
Изтегли документ

Документация

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:37
Изтегли документ

espd-request_

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:52
Изтегли документ

espd-request_

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:24:11
Изтегли документ