Дата: 03 април 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:52:25
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:52:05
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:51:46
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:51:17
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:50:48
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:50:19
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:47:15
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:46:28
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:44:32
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:42:32
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:43:59
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:43:04
Изтегли документ

Дата: 03 април 2019 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-04-03 10:43:33
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:01:30
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Доклад от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:01:13
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:00:49
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 15:00:17
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:59:52
Изтегли документ

Дата: 06 март 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-03-06 14:59:07
Изтегли документ

Дата: 20 февруари 2019 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-02-20 13:32:03
Изтегли документ

Дата: 15 февруари 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-15 13:28:08
Изтегли документ

Дата: 07 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0001

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:22:49
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:05
Изтегли документ

Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:20
Изтегли документ

Документация

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:37
Изтегли документ

espd-request_

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:23:52
Изтегли документ

espd-request_

Дата и час на публикуване: 2019-01-07 15:24:11
Изтегли документ