Дата: 07 март 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:10:44
Изтегли документ

Дата: 07 март 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:10:16
Изтегли документ

Дата: 07 март 2019 г. 

Приложение № 1-Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:09:54
Изтегли документ

Дата: 07 март 2019 г. 

Приложение № 2-Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:09:31
Изтегли документ

Дата: 07 март 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-03-07 12:09:00
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 14:21:22
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 14:20:56
Изтегли документ

Дата: 18 февруари 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-18 14:20:28
Изтегли документ

Дата: 12 февруари 2019 г. 

Съобщение на основание чл.57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 15:50:10
Изтегли документ

Дата: 12 февруари 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-02-12 14:02:10
Изтегли документ

Дата: 21 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0002

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:27:53
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:28:08
Изтегли документ

Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:28:21
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:28:35
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:29:14
Изтегли документ

5.Указание за подготовката на оферта

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:29:31
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:31:31
Изтегли документ

7.ЕЕДОП-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:32:41
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:33:06
Изтегли документ

9.Ценово предложение-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-01-21 13:33:26
Изтегли документ