Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие

Дата: 04 юли 2018 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-07-04 14:35:18
Изтегли документ

Дата: 03 май 2018 г. 

Отговор на искане за разяснение от 30.04.2018 г

Дата и час на публикуване: 2018-05-03 11:50:29
Изтегли документ

Дата: 30 април 2018 г. 

Отговор на искане на разяснение от 26.04.2018 г.

Дата и час на публикуване: 2018-04-30 16:30:32
Изтегли документ

Дата: 18 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0004

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:43:01
Изтегли документ

Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:43:15
Изтегли документ

Обявление

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:43:28
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:43:42
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:43:54
Изтегли документ

Указание за подготовката на оферта

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:44:09
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:44:24
Изтегли документ

ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:44:36
Изтегли документ

Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:45:27
Изтегли документ

Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:45:41
Изтегли документ

Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:45:54
Изтегли документ

Таблица с единичните цени

Дата и час на публикуване: 2018-04-18 14:46:06
Изтегли документ