Световния ден за борба с мозъчните инсулти

velingradsgrada

УВАЖАЕМИ ПАЦИЕНТИ,

На 29 октомври, по случай Световния ден за борба с мозъчните инсулти, „Специализирани болници за рехабилитация – Национален комплекс” ЕАД филиал Велинград обявява Ден на отворени врати.

Пациенти, прекарали инсулт или техни близки могат на място да се запознаят с правата, условията и възможностите за прием и провеждане на комплексна физикална терапия и рехабилитация. При невъзможност за лично посещение, наши специалисти ще отговорят подробно на всички въпроси, зададени на e-mail:

 velingrad@rehabilitation.bg  

 или на адрес: Велинград – 4600, ул. „Гоце Делчев” №38, Д-р Илза Попова