Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 25 юни 2018 г. 

Съобщение на основание чл. 110, ал.1, т.9 във връзка с чл. 195 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-06-25 15:13:45
Изтегли документ

Дата: 28 май 2018 г. 

Информация за удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2018-05-28 11:56:45
Изтегли документ

Дата: 18 май 2018 г. 

Информация за публикувана обява

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:41:27
Изтегли документ

Дата: 18 май 2018 г. Номер в АОП: 9076223

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:27:38
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:27:57
Изтегли документ

Технически спецификации 

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:54:28
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:31:27
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:31:57
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:32:12
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-05-18 11:32:25
Изтегли документ