Събиране на оферти с покана или обява

Дата: 08 ноември 2019 г. 

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите на участниците

Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:15:00
Изтегли документ

Дата: 13 септември 2019 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:52
Изтегли документ

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:28:52
Изтегли документ

1. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:08
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:23
Изтегли документ

3.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:58
Изтегли документ

4.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:12
Изтегли документ

5. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:23
Изтегли документ

6. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:36
Изтегли документ

7. Декларация по чл.. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:01
Изтегли документ

8.Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:13
Изтегли документ
13 септември, 2019

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477
8 юли, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013
8 април, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 април 2019 г. Номер в АОП:9087262
21 декември, 2018

Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово

Дата: 21 декември 2018 г. Номер в АОП:9084501