Събиране на оферти с покана или обява

Дата: 08 юли 2019 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:23:36
Изтегли документ

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:20:55
Изтегли документ

2. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:06
Изтегли документ

3.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:20
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:33
Изтегли документ

5.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:45
Изтегли документ

6. Декларация по чл.l. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:21:57
Изтегли документ

7. Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:22:08
Изтегли документ

9.Образец на оферта ОП–1-3

Дата и час на публикуване: 2019-07-08 11:22:21
Изтегли документ
8 юли, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013
8 април, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 април 2019 г. Номер в АОП:9087262
21 декември, 2018

Авариен неотложен ремонт на покривната конструкция на зала за хранене и помощни помещения към Хранителен блок в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня, Карлово

Дата: 21 декември 2018 г. Номер в АОП:9084501
17 септември, 2018

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура за водолечение в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 17 септември 2018 г. Номер в АОП:9080849