Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 13 септември 2019 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:52
Изтегли документ

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:28:52
Изтегли документ

1. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:08
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:23
Изтегли документ

3.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:58
Изтегли документ

4.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:12
Изтегли документ

5. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:23
Изтегли документ

6. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:36
Изтегли документ

7. Декларация по чл.. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:01
Изтегли документ

8.Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:13
Изтегли документ