Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 27

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:32:48
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 1 за обособена позиция № 27 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:33:04
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 27 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:33:18
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №26

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:31:34
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 26 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:31:47
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 26 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:32:23
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №25

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:30:29
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №25 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:30:55
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 25 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:31:09
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №24

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:29:24
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 24 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:29:40
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 24 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:29:59
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №23

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:27:34
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №23 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:28:08
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 23 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:28:21
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №22

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:26:09
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №22 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:26:49
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 22 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:27:03
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №21

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:25:17
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №21 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:25:31
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 21 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:25:51
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция № 20

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:23:19
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 20 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:24:35
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 20 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:24:54
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Договор за обособена позиция № 19

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:22:17
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Приложение №1 за обособена позиция № 19 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:22:37
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 19 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:22:52
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №18

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:20:59
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 18 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:21:16
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Приложение № 2 за обособена позиция № 18 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:21:55
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Договор за обособена позиция №17

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:20:05
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №17 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:20:19
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 17 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:20:32
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №16

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:19:13
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 16 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:19:29
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 16 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:19:43
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Договор за обособена позиция №15

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:17:30
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №15 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:18:21
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 15 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:18:49
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №14

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:16:30
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 14 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:16:48
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г.  

Приложение № 2 за обособена позиция № 14 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:17:05
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:09:56
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 13 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:10:15
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 13 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:10:39
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №12

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:07:38
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №12 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:09:16
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 12 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:09:31
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:00:19
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №11 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:00:44
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 11 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 15:07:13
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:56:49
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 10 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:58:32
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 10 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:58:51
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:55:43
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 9 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:56:12
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 9 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:56:25
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:52:00
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция №8 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:53:14
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 8 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:54:43
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:50:19
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 7 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:50:38
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 7 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:51:16
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:48:23
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 6 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:48:42
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 6 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:49:01
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:47:17
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 5- Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:47:32
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 5 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:47:47
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:46:14
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 4 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:46:30
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 4 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:46:50
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:45:17
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 3 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:45:33
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 3 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:45:50
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:43:44
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 2 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:43:59
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 2 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:44:20
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:42:30
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение №1 за обособена позиция № 1 – Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:42:55
Изтегли документ

Дата: 16 декември 2019 г. 

Приложение № 2 за обособена позиция № 1 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-12-16 14:43:13
Изтегли документ

Дата: 08 ноември 2019 г. 

Протокол по чл.192, ал.4 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертите на участниците

Дата и час на публикуване: 2019-11-08 11:15:00
Изтегли документ

Дата: 13 септември 2019 г. 

Информация за публикувана Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:52
Изтегли документ

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:28:52
Изтегли документ

1. Обява

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:08
Изтегли документ

2.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:23
Изтегли документ

3.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:29:58
Изтегли документ

4.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:12
Изтегли документ

5. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:23
Изтегли документ

6. Декларация по чл.. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:30:36
Изтегли документ

7. Декларация по чл.. 192, ал. 3 от ЗОП за съответствие с критериите за подбор

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:01
Изтегли документ

8.Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2019-09-13 14:31:13
Изтегли документ