Следгаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 15 март 2023 г. 

Обявление за приключил договор

Дата и час на публикуване: 2023-03-15 11:47:15
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:32:41
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:31:59
Изтегли документ

Дата: 03 август 2020 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-03 10:32:23
Изтегли документ

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0011

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:03
Изтегли документ

1.Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:16
Изтегли документ

2.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:14:31
Изтегли документ

3.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-12 14:15:22
Изтегли документ