Събиране на оферти с покана или обява

Дата: 11 юли 2017 г.

Договор за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:32:23
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:32:02
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 2 и № 3 – Оферта за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:31:38
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Договор за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:32:49
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:31:09
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 2 и № 3 – Оферта за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:30:49
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Договор за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:30:23
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:30:03
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 2 и № 3 – Оферта за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:29:44
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:26:38
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:28:48
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2017 г.

Приложение № 2 и № 3 – Оферта за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2017-07-11 10:29:09
Изтегли документ

Дата: 12 юни 2017 г.

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2017-06-12 14:04:29
Изтегли документ

Дата: 15 май 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява-удължаване на срока за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2017-05-15 11:19:24
Изтегли документ

Дата: 10 май 2017 г.

Отговор на искане за разяснение

Дата и час на публикуване: 2017-05-10 12:14:09
Изтегли документ

Дата: 03 май 2017 г.

Отговор на искане за разяснение

Дата и час на публикуване: 2017-05-03 13:01:33
Изтегли документ

Дата: 26 април 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:05:56
Изтегли документ

Дата: 26 април 2017 г. Номер в АОП:9063705

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:01:44
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:02:03
Изтегли документ

Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:02:18
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:02:33
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:04:14
Изтегли документ

Декларация по чл.97, ал.5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:04:29
Изтегли документ

Оферта за обособена позиция № 1 (Образец)

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:04:52
Изтегли документ

Оферта за обособени позиции №№2-4 (Образец)

Дата и час на публикуване: 2017-04-26 11:05:08
Изтегли документ