Процедури по ЗОП от 01.09.2016

Дата: 02 октомври 2020 г. 

Обявление за приключване на договора

Дата и час на публикуване: 2020-11-02 15:37:45
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:05:30
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:02:41
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:03:06
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение-1 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:03:24
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение-2 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:03:45
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение-3 част

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:04:07
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 3 – Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:04:23
Изтегли документ

Дата: 05 август 2020 г. 

Приложение № 4 – Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-08-05 12:05:12
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:41:18
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 3 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:56
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:39
Изтегли документ

Дата: 21 юли 2020 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2020-07-21 12:40:09
Изтегли документ

Дата: 16 юли 2020 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал. 3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2020-07-16 16:49:51
Изтегли документ

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0007

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:42:35
Изтегли документ

1. Решение за откриване

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:42:51
Изтегли документ

2. Обявление

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:03
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:28
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:38
Изтегли документ

5.Указание за подготовка на офертата

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:43:50
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:09
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:20
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:32
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:43
Изтегли документ

10.Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2020-06-11 11:44:58
Изтегли документ
11 юни, 2020

Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар.

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0007
8 май, 2020

Доставка на горива:Газьол за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006
4 март, 2020

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 04 март 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0005
28 февруари, 2020

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 28 февруари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0004