Процедури по ЗОП

Дата: 30 юни 2020 г. 

Обявление за възложена поръчка

Дата и час на публикуване: 2020-06-30 13:33:40
Изтегли документ

Дата: 30 юни 2020 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2020-06-30 13:33:18
Изтегли документ

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2020-05-08 13:15:09
Изтегли документ

Решение

Дата и час на публикуване: 2020-05-08 13:15:32
Изтегли документ
8 май, 2020

Доставка на горива:Газьол за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006
4 март, 2020

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 04 март 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0005
28 февруари, 2020

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 28 февруари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0004
27 януари, 2020

Доставка и монтаж на мебели и обзавеждане за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 27 януари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0003