Дата: 15 юни 2018 г. 

Съобщение на основание чл. 110, ал.1, т. 9 във връзка с чл. 195 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-06-15 09:45:21
Изтегли документ

Дата: 11 май 2018 г. 

Информация за публикувана обява

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:15:08
Изтегли документ

Дата: 11 май 2018 г. Номер в АОП:9075924

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:11:53
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:12:30
Изтегли документ

Tехническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:12:55
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:14:05
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:14:19
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-05-11 12:14:34
Изтегли документ