Извършване на строително-монтажни работи в стационарната база на „СБР-НК“ ЕАД – филиал Банкя