Комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Вършец, Момин проход и Овча могила

Дата: 18 ноември 2019 г.

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:13:33
Изтегли документ

1. Покана

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:13:55
Изтегли документ

2.Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:05
Изтегли документ

3.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:16
Изтегли документ

4.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:27
Изтегли документ

5. Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:39
Изтегли документ

6.Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:53
Изтегли документ

7.Образец-Оферта

Дата и час на публикуване: 2019-11-18 16:15:35
Изтегли документ