Поддръжка на офис техника/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок.

Дата: 22 март 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0005

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:20:52
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:08
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:28
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:45
Изтегли документ

3.1. Приложение към Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:22:37
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:22:51
Изтегли документ

5.Указание за подготовката на оферта_19

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:25
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:40
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:52
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение_19

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:24:13
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:24:29
Изтегли документ