Поддръжка на офис техника/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок.

Дата: 11 юли 2019 г. 

Обявление за възложена поръчка 

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:38:30
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:36:38
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:37:18
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Приложение № 2 – Техническо предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:37:36
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Приложение № 3-Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:37:51
Изтегли документ

Дата: 11 юли 2019 г. 

Приложение № 4 – Списък на персонала, който ще изпълнява поръчката

Дата и час на публикуване: 2019-07-11 10:44:36
Изтегли документ

Дата: 30 май 2019 г. 

Решение за определяне на изпълнител

Дата и час на публикуване: 2019-05-30 13:52:48
Изтегли документ

Дата: 30 май 2019 г. 

Доклад за резултатите от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-05-30 13:52:32
Изтегли документ

Дата: 30 май 2019 г. 

Протокол № 2 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-05-30 13:52:08
Изтегли документ

Дата: 30 май 2019 г. 

Протокол № 1 от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2019-05-30 13:51:46
Изтегли документ

Дата: 21 май 2019 г. 

Съобщение на основание чл. 57, ал.3 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2019-05-21 10:10:51
Изтегли документ

Дата: 22 март 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0005

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:20:52
Изтегли документ

1.Решение

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:08
Изтегли документ

2.Обявление

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:28
Изтегли документ

3.Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:21:45
Изтегли документ

3.1. Приложение към Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:22:37
Изтегли документ

4.Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:22:51
Изтегли документ

5.Указание за подготовката на оферта_19

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:25
Изтегли документ

6.Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:40
Изтегли документ

7.ЕЕДОП

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:23:52
Изтегли документ

8.Предложение за изпълнение_19

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:24:13
Изтегли документ

9.Ценово предложение

Дата и час на публикуване: 2019-03-22 11:24:29
Изтегли документ