Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура за водолечение в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:24:04
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:24:31
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:24:48
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:25:15
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:25:30
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:25:46
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:26:29
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:26:50
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:27:10
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:27:36
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:27:59
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №4

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:28:23
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:28:48
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:29:03
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:29:21
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:29:47
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:30:18
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №6

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:30:39
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:31:15
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:31:40
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:31:55
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:32:20
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:33:09
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:33:45
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:34:02
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:34:21
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:34:48
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:35:04
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:35:33
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:36:02
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:36:16
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:36:45
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №12

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:37:05
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №12

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:37:21
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция № 12

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:37:37
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Договор за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:38:05
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 1 – Техническа спецификация за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:38:21
Изтегли документ

Дата: 05 ноември 2018 г. 

Приложение № 2 – Оферта за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2018-11-05 14:38:40
Изтегли документ

Дата: 16 октомври 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-10-16 15:58:52
Изтегли документ

Дата: 17 септември 2018 г. 

Информация за публикувана обява

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:39:32
Изтегли документ

Дата: 17 септември 2018 г. Номер в АОП:9080849

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:32:36
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:32:54
Изтегли документ

ТС извънгаранционна апаратура

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:33:07
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:33:34
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:33:47
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:34:03
Изтегли документ

Оферта-Образец

Дата и час на публикуване: 2018-09-17 12:34:19
Изтегли документ