Събиране на оферти с обява или покана

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:46:57
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 1

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:46:37
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №1

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:46:19
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:45:51
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 2

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:45:13
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №2

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:44:56
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:44:27
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 3

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:44:08
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №3

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:43:40
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:43:14
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:42:52
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция № 4

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:42:25
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 5

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:42:00
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 5

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:41:40
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №5

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:41:24
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 6

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:40:45
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 6

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:40:26
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция № 6

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:40:10
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 7

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:39:45
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 7

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:39:23
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №7

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:39:03
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция №8

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:36:36
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 8

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:36:18
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция № 8

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:36:03
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция No 9

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:35:18
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 9

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:35:00
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №9

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:34:35
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 10

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:33:39
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 10

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:33:22
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №10

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:33:02
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 11

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:32:37
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 11

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:32:18
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №11

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:31:56
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 12

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:31:26
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 12

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:31:00
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №12

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:30:38
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Договор за обособена позиция № 13

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:29:45
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 1 – Технически спецификации за обособена позиция № 13

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:29:24
Изтегли документ

Дата: 09 август 2017 г.

Приложение № 2 – Оферта за изпълнение за обособена позиция №13

Дата и час на публикуване: 2017-08-09 14:28:51
Изтегли документ

Дата: 13 юли 2017 г.

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2017-07-13 17:06:18
Изтегли документ

Дата: 13 юни 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява-удължаване на срока за получаване на оферти

Дата и час на публикуване: 2017-06-13 10:46:58
Изтегли документ

Дата: 05 юни 2017 г.

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:55:55
Изтегли документ

Дата: 05 юни 2017 г. Номер в АОП:9064956

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:55:25
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:49:42
Изтегли документ

Технически спецификации

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 15:32:19
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:53:57
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:54:12
Изтегли документ

Декларация по чл.. 97, ал. 5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:54:27
Изтегли документ

Оферта образец

Дата и час на публикуване: 2017-06-05 14:54:41
Изтегли документ