Подмяна на носеща метална конструкция, площадки и стълби за шахта Н=60 м. в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Овча могила

Дата: 20 декември 2018 г. 

Допълнително споразумение

Дата и час на публикуване: 2018-12-20 10:49:34
Изтегли документ

Дата: 04 юни 2018 г. 

Договор

Дата и час на публикуване: 2018-06-04 10:05:55
Изтегли документ

Дата: 04 юни 2018 г. 

Приложение № 1 – Оферта

Дата и час на публикуване: 2018-06-04 10:06:20
Изтегли документ

Дата: 04 юни 2018 г. 

Приложение № 2 – Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-06-04 10:06:35
Изтегли документ

Дата: 17 май 2018 г. 

Протокол от работата на комисията

Дата и час на публикуване: 2018-05-17 10:29:22
Изтегли документ

Дата: 03 април 2018 г. 

Информация за публикувана в профила на купувача обява

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 12:08:41
Изтегли документ

Дата: 03 април 2018 г. Номер в АОП: 9074551

Титулна страница

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:54:52
Изтегли документ

Обява

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:55:13
Изтегли документ

Техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:55:53
Изтегли документ

Методика за оценка

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:56:31
Изтегли документ

Проект на договор

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:56:49
Изтегли документ

Декларация по чл. 97, ал. 5 от ППЗОП

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:57:42
Изтегли документ

Оферта -Образец

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 11:58:24
Изтегли документ

Протокол за оглед на обекта

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 12:03:28
Изтегли документ

Остойностена техническа спецификация

Дата и час на публикуване: 2018-04-03 12:06:39
Изтегли документ