22 юни, 2017

Доставка на горива: Газьол за промишлени и комунални цели с код CPV 09134000-7

Дата: 22 юни 2017г. Номер в АОП:00120-2017-0006
19 май, 2017

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 19 май 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0005
4 април, 2017

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 04 април 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0004
24 март, 2017

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 24 март 2017 г. Номер в АОП: 00120-2017-0003

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“