17 януари, 2017

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 17 януари 2017 г. Номер в АОП:  00120-2017-0002
17 януари, 2017

Доставка на горива за ДВГ: Бензин А95Н и Дизел

Дата: 17 януари 2017 г. Номер в АОП:  00120-2017-0001
21 декември, 2016

Доставки на хранителни продукти на едро за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 21 декември 2016 г. Номер в АОП:763791
25 ноември, 2016

Доставка, монтаж, инсталиране и пускане в експлоатация на дизел-генератори за нуждите на „СБР-НК“ЕАД

Дата: 25 ноември 2016 г. Номер в АОП:759618

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“