30 ноември, 2018

Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ1 курортна поликлиника (стара сграда) – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград

Дата: 30 ноември 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0009
26 ноември, 2018

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 26 ноември 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0008
1 октомври, 2018

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 октомври 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0007
8 май, 2018

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 май 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0006

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“