4 декември, 2017

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 04 декември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0011
27 ноември, 2017

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 27 ноември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0010
14 ноември, 2017

Предоставяне на юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 14 ноември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0009
6 ноември, 2017

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 06 ноември 2017 г. Номер в АОП: 00120-2017-0008

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“