31 октомври, 2019

Рамково споразумение за упражняване на строителен надзор и контрол при изпълнение на строително-монтажни работи (СМР) на обекти собственост на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 31 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0015
24 октомври, 2019

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 24 октомври 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0014
1 август, 2019

Доставка на дезинфектанти и препарати за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 август 2019 г . Номер в АОП: 00120-2019-0013
26 юли, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 26 юли 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0012

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“