8 юли, 2019

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0011
19 юни, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 19 юни 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0010
15 май, 2019

Доставка на хигиенни материали за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 15 май 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0008
13 май, 2019

Доставка на природен газ за отопление за обект: „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ за филиали Хисаря, Баня Карлово и Поморие

Дата: 13 май 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0009

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“