15 юни, 2020

Сключване на рамково споразумение с предмет изработване на инвестиционни проекти за ремонтни дейности, преустройства и ново строителство на филиалите на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0008
15 юни, 2020

Рамково споразумение за доставка и инсталиране на пожароизвестителна система в „СБР-“НК“ ЕАД.

Дата: 15 юни 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0010
12 юни, 2020

Следгаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД.

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0011
12 юни, 2020

Рамково споразумение за изграждане на нови болнични процедурни секции в УПИ I за Балнеосанаториум на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Баня Карлово.

Дата: 12 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0009

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“