9 април, 2019

Услуги по изпиране за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 09 април 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0006
22 март, 2019

Поддръжка на офис техника/компютри, преносими компютри, хардуер и софтуер, принтери, скенери, копирни машини, монитори, телефонни и факс апарати, UPS устройства, модеми, рутери и други/ и друга техника в извънгаранционен срок.

Дата: 22 март 2019 г. Номер в АОП: 00120-2019-0005
28 февруари, 2019

Организиране и провеждане на обучения по ключова компетентност „Общуване на чужди езици“ на служителите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 28 февруари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0004
29 януари, 2019

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 29 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0003

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“