16 март, 2018

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 16 март 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0001
22 декември, 2017

Доставка на хранителни продукти на едро за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата:22 декември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0012
4 декември, 2017

Осигуряване на физическа охрана на обекти на „СБР-НК“ ЕАД по обособени позиции

Дата: 04 декември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0011
27 ноември, 2017

Приготвяне и доставка на готова храна за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Банкя

Дата: 27 ноември 2017 г. Номер в АОП:00120-2017-0010

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“