29 януари, 2019

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 29 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0003
21 януари, 2019

Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец

Дата: 21 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0002
7 януари, 2019

Предоставяне на далекосъобщителни услуги от лицензиран оператор

Дата: 07 януари 2019 г. Номер в АОП:00120-2019-0001
30 ноември, 2018

Неотложен и авариен ремонт на покрива на КДБ1 курортна поликлиника (стара сграда) – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Велинград

Дата: 30 ноември 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0009

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“