1 октомври, 2018

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 01 октомври 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0007
8 май, 2018

Доставка на материали за текуща поддръжка за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 май 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0006
25 април, 2018

Надграждане на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 25 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0005
18 април, 2018

Реконструкция и основен ремонт на сградата на КДБ и преустройство на помещенията в болнични стаи – „СБР-НК“ ЕАД, филиал Поморие

Дата: 18 април 2018 г. Номер в АОП:00120-2018-0004

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“