11 юни, 2020

Ремонт на покрива на сградата на болницата в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Хисар.

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0007
8 май, 2020

Доставка на горива:Газьол за промишлени и комунални цели с код по CPV 09134000-7

Дата: 08 май 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0006
4 март, 2020

Предоставяне на юридически услуги, свързани с подготовката на документации за обществени поръчки и провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки

Дата: 04 март 2020 г. Номер в АОП: 00120-2020-0005
28 февруари, 2020

Доставка на канцеларски материали и консумативи за принтери за нуждите на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 28 февруари 2020 г. Номер в АОП:00120-2020-0004

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“