13 април, 2016

Доставка на природен газ за отопление за обект „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ – филиал Хисаря и филиал Баня, Карлово

Дата: 13 април 2016 г. Номер в АОП:728799
1 февруари, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП.

Дата: 1 февруари 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП
27 януари, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП.

Дата: 27 януари 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП.
27 януари, 2016

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.

Дата: 27 януари 2016 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП.

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“