9 ноември, 2015

Юридически услуги, свързани с текущото правно обслужване на „СБР-НК “ ЕАД.

Дата: 09 ноември 2015 г. Номер в АОП:696465
7 септември, 2015

Доставка на природен газ за отопление за обект „Площадка за компресиран природен газ и котелно за газ“ – филиал Хисаря, по програмата за ЕЕМ на МФ „Козлодуй“.

Дата: 07 септември 2015 г. Номер в АОП: 686136
17 август, 2015

Доставка на горива: 1.Газьол за отопление с CPV код 09134000-7, 2 700 000 /два милиона и седемстотин хиляди/ литра +/- 20%, 0,1% сяра, маркиран червен.

Дата: 17 август 2015 г. Номер в АОП:682963
8 юли, 2015

След гаранционна поддръжка на софтуерна система „Система за съхранение и извличане на информация за пациенти и медицински персонал в база данни“ на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2015 г. Номер В АОП: 676400

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“