11 юни, 2020

Избор на банка за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Наречен, Хисаря, Сандански и Баня Карлово.

Дата: 11 юни 2020 г. Номер в АОП: 9099495
18 ноември, 2019

Комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД, филиали Вършец, Момин проход и Овча могила

Дата: 02 юли 2020 г. Съобщение на основание чл.193 във връзка с чл.112, ал.2, т.1 от ЗОПДата и час на публикуване: 2020-07-02 12:08:11Изтегли документ Дата: 21 април 2020 г. Протокол по чл. 192, ал.4 от ЗОП за разглеждане и оценка на офертитеДата и час на публикуване: 2020-04-21 13:36:54Изтегли документ Дата: 18 ноември 2019 г. Титулна страницаДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:13:33Изтегли документ 1. ПоканаДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:13:55Изтегли документ 2.Технически спецификацииДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:05Изтегли документ 3.Методика за оценкаДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:16Изтегли документ 4.Проект на договорДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:27Изтегли документ 5. Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 1, 2 и 7 от ЗОПДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:39Изтегли документ 6.Декларация по чл. 192, ал. 3 във връзка с чл. 54, ал. 1, т. 3 – 6 от ЗОПДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:14:53Изтегли документ 7.Образец-ОфертаДата и час на публикуване: 2019-11-18 16:15:35Изтегли документ    
13 септември, 2019

Абонаментна извънгаранционна сервизна поддръжка на медицинска апаратура в „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 13 септември 2019 г. Номер в АОП:9092477
8 юли, 2019

Избор на банки за предоставяне на комплексно банково обслужване на „СБР-НК“ ЕАД

Дата: 08 юли 2019 г. Номер в АОП: 9090013

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“