2 февруари, 2018

Предоставяне на счетоводни услуги на „СБР-НК“ ЕАД, филиал Вършец

Дата: 02 февруари 2018 г. Номер в АОП:9072652
9 януари, 2018

Изграждане на вътрешен басейн за подводна гимнастика в „СБР-НК“ ЕАД, филиал Сандански

Дата: 09 януари 2018 г. Номер в АОП:9072072
12 юли, 2017

Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 г

Дата: 12 юли 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.15 от ЗОП от 2004 гДата и час на публикуване: 2017-07-12 16:07:11Изтегли документ
14 юни, 2017

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2017 г

Дата: 14 юни 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.05-31.05.2017 гДата и час на публикуване: 2017-06-14 10:03:45Изтегли документ

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“