1 юни, 2017

Обявление за приключил договор за поръчка с уникален номер 00120-2015-0002

Дата: 01 юни 2017 г. Обявление за приключил договорДата и час на публикуване: 2017-06-01 15:23:22Изтегли документ
23 януари, 2017

Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г за обществена поръчка с уникален номер в АОП 00120-2013-0011

Дата: 23 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.16 от ЗОП от 2004 г
23 януари, 2017

Обявление за приключване на договор по обществена поръчка с уникален номер в АОП 00120-2013-0011

Дата: 23 януари 2017 г. Обявление за приключване на договора
17 януари, 2017

Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Дата: 17 януари 2017 г. Информация по чл.22б, ал.2, т.14 от ЗОП от 2004 г.за извършени плащания за периода 01.12-31.12.2016 г

Поради преструктуриране на сайта на „СБР-НК“ ЕАД, за информация за предишни процедури  за обществени поръчки, моля използвайте старата страница   „Профил на купувача“